Přírodní rezervace SOOS – úvodní seznámení

Přírodní rezervace SOOS ležící asi 6 km severovýchodně od Františkových Lázní (u obce Nový Drahov) je jedním z nejatraktivnějších turistických cílů v blízkém okolí tohoto lázeňského města. Při procházce  naučnou stezkou dlouhou 1,2 km můžete vidět rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, obdivovat „bahenní sopky“, ze kterých uniká oxid uhličitý, vývěry minerálních pramenů i běložluté plochy usazené křemeliny, či pozorovat řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Areál SOOSu však nezahrnuje pouze samotnou přírodní rezervaci s naučnou stezkou, ale i Muzeum pravěku, Muzeum přírody Chebska, malý geopark a záchranou stanici pro zraněné a hendikepované živočichy.


10 minut od Františkových Lázní

Rezervace SOOS je velice unikátní přírodní oblast. Navíc cesta do ní trvá z Františkových Lázní autem pouze asi 10 – 15 minut a tak není divu, že patří mezi první místa, která hosté Františkových Lázní při svých výletech do okolí navštíví.  Cesta vede přes několik menších vesnic a odbočky k areálu jsou značeny dobře viditelnými směrovkami s nápisem SOOS. Z Františkových Lázní je možné do rezervace dojít i po červeně značené turistické stezce.

Po příjezdu na místo Vás uvítá čistý a upravený areál, kde můžete zdarma zaparkovat auto na centrálním parkovišti. U parkoviště je též stánek s prodejem nerostů a minerálů a upomínkových předmětů.

Přeneste se do pravěku

Muzeum pravěku se nachází při vjezdu do areálu, v nové budově s hlavní pokladnou a uvítá Vás atraktivní expozicí, seznamující návštěvníky s dějinami Země a s paleontologií. Na stěnách kolem celého výstavního sálu jsou umístěny velkoplošné reprodukce obrazů Zdeňka Buriana s popisky a informacemi o životě v různých geologických obdobích Země. Ve skleněných vitrínách uvidíte např. zkameněliny, model líhnoucího se dinosaura či ukázky nerostů a minerálů. Pro děti i jejich rodiče však budou nejatraktivnější modely prehistorických ještěrů, ptakoještěrů a obyvatel pravěkých moří, které jsou velice realistické a budí dojem opravdových živočichů, kteří se právě přesunuly časem, z pravěku rovnou do muzea. A kdo by pak odolal možnosti vyfotit se např. pod otevřenou tlamou útočícího Tyrranosaura ….. ?  Prohlídka muzea není časově náročná – strávíte zde asi 20 minut, avšak vzpomínky na tyto chvíle prožité ve společnosti „nebezpečných dinosaurů“ budou pro Vás, a hlavně pro vaše děti, na dlouho nezapomenutelné. V hlavní budově se nachází též toalety a u pokladny můžete zakoupit upomínkové předměty.  Muzeum je bez problémů přístupné i pro vozíčkáře a další tělesně postižené.

Ptačí svět

Po „návratu z pravěku“ můžete navštívit Muzeum přírody Chebska, které se nachází v těsném sousedství. Také návštěva tohoto muzea zabere přibližně 20 – 30 minut. V přízemí Vás expozice seznámí s přírodou a chráněnými oblastmi Chebska. Vidět zde můžete např. vycpané živočichy z různých biotopů, zjistit, který z vrcholů tohoto kraje je nejvyšší či si prohlédnout obrazové materiály a mapy z historie SOOSu. V prvním patře budovy je atraktivní expozice „Ptačí svět“, která prostřednictvím vycpanin ve skleněných vitrínách a velkoplošných fotografií na stěnách sálů představuje ptačí obyvatele zdejší přírody a jejich život. Návštěvníci tak mají možnost z blízka se seznámit s mnohými známými i méně známými druhy ptáků, jejichž pozorování ve volné přírodě by bylo velice obtížné. Pro vozíčkáře je přístupné pouze přízemí muzea.

Geopark a záchranná stanice pro živočichy

Po prohlídce muzea přírody přejdete parkoviště a napravo uvidíte malý přírodní geopark s ukázkou nerostů tohoto kraje. Geoparkem projdete do záchranné stanice pro zraněné a hendikepované živočichy. Zde si můžete prohlédnout živočichy (převážně ptáky) v péči stanice a seznámit pomocí velkoplošných tabulí s péčí o zraněné živočichy či o příčinách jejich zranění.

Procházka mezi bahenními sopkami

Hlavní turistickou „atrakcí“ SOOSu je přírodní rezervace, rozkládající se na ploše 221 ha.  Návštěvníkům je přístupná pouze její část, pomocí dřevěné lávky, tvořící 1,2 km dlouhou naučnou stezku se zastaveními a informačními panely u jednotlivých přírodních zajímavostí.  Ačkoliv by se mohlo zdát, že délka stezky není příliš velká, a nemůže poskytnout ucelený obraz o životě a přírodě rezervace, opak je pravdou. Je vedena velice citlivě a promyšleně a umožní Vám, prohlídku nejzajímavějších a nejatraktivnějších částí parku a přírodních zajímavostí – na začátku stezky se prochází mokřady s porosty ostřice bažinné (Carex limosa), kuřinky solné (Spelgularia salina), sivěnky přímořské (Glaux maritima),  zábělíku bahenního (Potentilla palustris) či hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba) a dalších zajímavých rostlin. Poté Vás cesta zavede odbočkou nalevo k Císařské pramenu, kde vyvěrá mineralizovaná (železito – sírano – uhličitano – chlorido – sodná) voda.

Vpravo pokračuje lesíkem k jedné nejunikátnějších částí rezervace (asi uprostřed stezky), kde uvidíte tzv. křemelinový štít – plochu pokrytou běložlutými schránkami odumřelých rozsivek, mikroskopických živočichů žijících ve vodách slaného jezera, které se kdysi na této ploše nacházelo.

Na křemelinový štít navazuje oblast s bahenními sopkami, tzv. mofetami, což jsou trychtýřovité prohlubně, ze kterých uniká oxid uhličitý. Mnohé z těchto prohlubní jsou naplněné vodou a unikající plyny způsobují její neustálé bublání a víření.

Na konci stezky se vydáte nalevo a uvidíte ceduli upozorňující na rašeliniště (odbočíte z cesty doprava a přejdete koleje), kde lze spatřit i masožravé rostliny – rosnatky okrouhlolisté. Cesta zpět k parkovišti vede podél železnice (na pravé straně), na levé straně míjíte vodních plochy, kde můžete pozorovat vodní ptáky nebo např. ondatry. Celá naučná stezka je přístupná i vozíčkářům a prohlídka trvá asi 45 – 60 minut. Kdo se zajímá pouze o samotnou rezervaci a nechce navštívit muzea, může zakoupit vstupenky, případně i upomínkové předměty, ve  druhé pokladně, přímo  u vstupu na naučnou stezku.

Areál přívětivý pro návštěvníky

Areál rezervace SOOS je pro návštěvníky velice přívětivý. Spatříte zde unikátní přírodní oblast i zajímavé muzejní expozice. Příjezdové cesty jsou dobře značené, parkování je zdarma přímo v areálu, což v již v dnešní době není ani zdaleka samozřejmostí a téměř všude mají bezproblémový přístup i vozíčkáři.

Otevírací doba a vstupné

Březen + Listopad               Po – Ne, 10 – 16 h

Duben + Říjen                      Po – Ne, 10 – 17 h

Květen, Červen, Září           Po – Ne,   9 – 18 h

Červenec + Srpen                Po – Ne,   8 – 19 h

Vstupné: dospělí 65 Kč, děti 30 Kč (vstupenka platí do celého areálu)

Příspěvek byl publikován v rubrice ZAJÍMAVÉ PŘÍRODNÍ OBLASTI. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Comments are closed.